Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soukromí - ochrana osobních údajů

Cestovní agentura Termal Travel  nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní agentury Termal Travel, a můžou být dále zpřístupněny obchodním partnerům a dalším subjektům.

Zpracování osobních údajů

Cestovní agentura Termal Travel shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo, IP adresa atd. Cestovní agentura Termal Travel nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. 

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Údaje. V případě, že údaj zpracovávaný společností Cestovní agentura Termal Travel neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Souhlas a účel zpracování údajů

Návštěvou webových stránek Cestovní agentury Termal Travel a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce Cestovní agentury Termal Travel, dává tato osoba Cestovní agentuře Termal Travel souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje Cestovní agentura Termal Travel zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek Cestovní agentury Termal Travel Vám pomůžou soubory přizpůsobit nabídku Vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

Cestovní agentura Termal Travel odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Prostředky sloužící k optimalizaci služeb

Cestovní agentura Termal Travel používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují Cestovní agentuře Termal Travel poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejím potřebám a jejich efektivní administraci.